30 nov 2012 18:16

Vanaf 2013 geen inschrijvingen meer voor gecertificeerde opleidingen

Vanaf 1 januari 2013 kunnen personeelsleden van de federale overheidsdiensten niet meer inschrijven voor de gecertificeerde opleidingen. Met deze beslissing voert de ministerraad de beslissing van de begrotingsopmaak uit.

De ministerraad beslist op voorstel van staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en de Modernisering van de Openbare Diensten Hendrik Bogaert de inschrijving voor een gecertificeerde opleiding vanaf 1 januari te schrappen. De personeelsleden die ingeschreven zijn voor deze datum kunnen de opleiding nog volgen en behouden dan de premie, en kunnen in voorkomend geval naar een hogere schaal overgaan als ze geslaagd zijn. De personeelsleden die nu recht hebben op een premie behouden ze en kunnen in voorkomend geval naar een hogere schaal overgaan. 

Het ontwerp van kb wordt voor overleg aan de vakbondsorganisaties voorgelegd in het Comité voor de federale, de gemeenschaps- en de gewestelijke overheidsdiensten.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de gecertificeerde opleidingen