30 nov 2012 18:17

Benoeming van een lid van het wetenschappelijk comité voor de economische begroting

De ministerraad benoemt op voorstel van minister van Economie Johan Vande Lanotte een lid van het wetenschappelijk comité voor de economische begroting.

De heert Geert Langenus, economist bij de studiedienst van de Nationale Bank van België, wordt vanaf 1 september 2012 benoemd als lid van het wetenschappelijk comité voor de economische begroting. Hij vervangt mevrouw Annick Bruggeman.

koninklijk besluit