30 nov 2012 18:16

Bescherming van proefdieren

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat proefdieren beter moet beschermen. Het ontwerp zet een Europese richtlijn over de bescherming van dieren die voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt, gedeeltelijk om en vervangt het kb van 6 april 2010.

De nieuwe richtlijn wijzigt onder andere de normen waaraan de huisvesting en de verzorging van proefdieren moeten voldoen.
Het nieuwe koninklijk besluit neemt de bepalingen van het kb van 6 april 2012 grotendeels over en voert nieuwe bepalingen van de richtlijn in:

  • de aangifte van een laboratorium dat dieren houdt maar geen dierenproeven uitvoert wordt afgeschaft
  • de opdrachten en de werking van de ethische commissies van de laboratoria, de classificatie voor de beoordeling van het ongemak worden verduidelijkt
  • de proefleider krijgt een grotere verantwoordelijkheid bij het opstellen van zijn onderzoeksprojecten op het vlak van alternatieve methoden
  • een structuur wordt opgericht voor het dierenwelzijn in elke inrichting
  • een specifieke expertise voor het doden van dieren in overeenstemming met de erkende en verplichte methoden is noodzakelijk

* 2010/63/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2010