30 nov 2012 18:16

Bilaterale lening van de NBB aan het IMF

De Nationale Bank van België zal een bilaterale lening aan het Internationaal Monetair Fonds (IMF)  toekennen in de vorm van een kredietlijn. Met de instemming van de ministerraad wordt een staatswaarborg gehecht aan de kredietlijn.

Op vraag van minister van Financiën Steven Vanackere stemt de ministerraad ermee in een kredietlijn aan het IMF toe te kennen. De Nationale Bank van België zal de overeenkomst met het IMF sluiten voor rekening van de federale overheid.

De landen uit de eurozone en tal van andere landen engageerden zich om bijkomende middelen ter beschikking van het IMF te stellen. Wegens de crisis doen steeds meer landen een beroep op de fondsen van het IMF. Het gaat om een tijdelijke financiering die het IMF zal opnemen indien het daar behoefte aan heeft. De financiering treedt pas in werking wanneer de beschikbare fianciële middelen van het IMF beneden een bepaalde drempel zijn gedaald.