30 nov 2012 18:17

Globale begrotingsdoelstelling van de verzekering voor geneeskundige verzorging 2013

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid laurette Onkelinx de globale begrotingsdoelstelling van de verzekering voor geneeskundige verzorging 2013 goed.

De begrotingsdoelstelling wordt vastgelegd op 26 676 586 000  euro in 2013. Niettemin werden maatregelen genomen zodat de uitgaven voor het jaar 2013 26 330 454 000 euro zullen bedragen. Het verschil tussen de uitgaven en de genormeerde globale doelstelling, 346 132 000 euro, zal de alternatieve financiering van de gezondheidszorg verminderen.

Artikel 40, § 1 van de gecoördineerde wet 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen