30 nov 2012 18:18

Aanpassing van het plafond voor de aanwending van vereffeningskredieten van het Fonds voor de kledij en de uitrusting van de politie

De ministerraad gaat op vraag van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet akkoord met de aanpassing van het plafond voor de aanwending van variabele vereffeningskredieten van het Fonds voor de levering van kledij en uitrusting aan het personeel van de politiediensten (begrotingsfonds 17-2). 

De middelen die op dit ogenblik aan vereffeningskredieten worden toegekend zijn onvoldoende om de facturen te betalen die tegen het einde van het jaar moeten worden voldaan op het vlak van de voorziening van individuele basisuitrusting aan de federale en lokale politie. De ministerraad keurt dan ook de aanpassing van het plafond voor de aanwending van de kredieten goed, dat voor 2012 van 7.083.000 naar 8 miljoen euro wordt gebracht. Die verhoging van het plafond van de uitgavenkredieten wordt gecompenseerd door de stijging van de ontvangsten van het jaar.