30 nov 2012 18:16

Diamantsector

De ministerraad verlengt, op voorstel van minister van Werk Monica De Coninck, van 2013 tot en met 2015 de opschorting van de heffing voor het Fonds voor bestaanszekerheid van de diamantsector. De eerste opschorting gebeurde in 2007 naar aanleiding van het Protocol van akkoord van 29 juni 2006.

De opschorting van de heffing voor het Fonds voor bestaanszekerheid van de diamantsector wordt voor drie jaar verlengd. Ook het sociaal plan van de diamantnijverheid wordt met drie jaar verlengd. Het sociaal plan bevordert de werkgelegenheid in de diamantsector via een alternatieve financiering van de sociale zekerheid.