30 nov 2012 18:16

Voorontwerp van wet houdende dringende diverse bepalingen justitie

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet houdende diverse dringende bepalingen inzake justitie goed.
Het voorontwerp diverse bepalingen regelt een aantal dringende aangelegenheden zoals:

  • de tijdelijke personeelsformaties bij de hoven van beroep en de parketten-generaal
  • de personeelsformaties in het kader van de strijd tegen fiscale fraude
  • de financiering van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding
  • een staatswaarborg voor de borgstelling bij een DBFM-overeenkomst bij projecten van de Regie der Gebouwen
  • de omzetting van richtlijn 2001/29 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij in Belgisch recht