30 nov 2012 18:18

Nieuwe wetgeving over het goederen- en reizigersvervoer over de weg - tweede lezing

Op voorstel van staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet keurt de ministerraad drie voorontwerpen van wet goed over het goederen- en reizigersvervoer over de weg. Ze vullen drie Europese verordeningen*, die vanaf 4 december 2011 rechtstreeks in de EU gelden, op federaal niveau aan.

De nieuwe wetgeving vormt een coherent wetgevend kader voor het bezoldigd vervoer van goederen en reizigers over de weg, het wegvervoerpakket genaamd. Het bestaat uit:

  • een voorontwerp van wet en een ontwerp van kb betreffende het goederenverkeer over de weg
  • een voorontwerp van wet en een ontwerp van kb betreffende het reizigersvervoer over de weg
  • een voorontwerp van wet betreffende het eRegister van wegvervoersondernemingen

De wetgeving verstrengt voornamelijk de toegangsvoorwaarden van het beroep en voert een administratieve vereenvoudiging van de afgifte van vervoersvergunningen in. Zij voert tevens een nieuw controle- en sanctiebeleid in.

De voorontwerpen van wet werden aangepast aan het advies van de Raad van State en van de gewestregeringen.  

* EG 1071/2009, EG 1072/2009 en EG 1073/2009.