30 nov 2012 18:18

Benoeming van de leden van de Commissie voor de Mededinging

De ministerraad stemt in met het voorstel van minister van Economie Johan Vande Lanotte om de leden van de Commissie voor de Mededinging te benoemen*.

Mevrouw Pia Stalpaert wordt benoemd als effectief lid. Ze vertegenwoordigt de Christelijke Centrale van Voeding en Diensten en vervangt de heer Louis De Orins.

De heer Marc De Wilde wordt benoemd als effectief lid. Hij vertegenwoordigt de Christelijke Centrale van Voeding en Diensten en vervangt de heer Dirk Uyttenhove.

De heer Alessandro Grumelli wordt benoemd als plaatsvervangend lid. Hij vertegenwoordigt de Christelijke Centrale van Voeding en Diensten en vervangt mevrouw Bérangère Dupuis. 

*koninklijk besluit