30 nov 2012 18:19

Werkgeversbijdragen voor woon-werkverkeer aangepast

De ministerraad beslist op voorstel van minister van Overheidsbedrijven Paul Magnette de bijdrage aan te passen die  werkgevers betalen om het verlies van de NMBS voor gratis treinabonnementen te compenseren.

Met ingang van 1 februari 2012 worden de facultatieve werkgeversbijdragen voor het woon-werkverkeer verhoogd. Het gaat om forfaitaire bedragen die werkgevers moeten betalen als tussenkomst voor het gratis treinabonnement van hun werknemers voor een week, een maand, drie maanden, een jaar en voor deeltijds werkenden. De facultatieve werkgeversbijdragen, waarbij de werkgever 80% en de overheid 20% betaalt, worden jaarlijks aangepast als gevolg van prijsstijgingen.