30 nov 2012 18:16

Monopolierente voor de Nationale Loterij in 2012

De ministerraad stelt op initiatief van minister van Financiën Steven Vanackere het bedrag van de monopolierente die de Nationale Loterij aan de staat moet betalen vast op 135 miljoen euro voor 2012, roerende voorheffing inbegrepen.

De monopolierente bestaat uit een vast bedrag van 95 miljoen euro met een supplement van 40 miljoen euro zoals uitgetrokken in de staatsbegroting van 2012.