30 nov 2012 18:18

Benoeming van de directeur-generaal van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

De ministerraad benoemt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet de heer Jan Bens als directeur-generaal van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle.

De heer Bens wordt benoemd als directeur-generaal voor vijf jaar vanaf 1 januari  2013. Hij vervangt de heer Willy De Roovere.

Jan Bens kwam als eerste uit het klassement opgesteld door de raad van bestuur van het FANC op basis van de lijst van kandidaten die door een extern consultancybureau was voorgedragen. Doordat het FANC zeer essentiële taken moet uitvoeren in een delicate context, stond de minister erop dat de benoeming gepaard zou gaan met een opdrachtbrief om de doelstellingen en de essentiële elementen ervan te preciseren.