30 nov 2012 18:16

Voorontwerp van wet diverse bepalingen inzake gezondheid

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed met diverse bepalingen inzake gezondheid. Het voorontwerp behandelt voornamelijk technische en financiële aspecten.

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed met diverse bepalingen inzake gezondheid. Het voorontwerp behandelt voornamelijk technische en financiële aspecten.