30 nov 2012 18:17

Ontwikkelingssamenwerking: vereffening van de tweede schijf subsidies aan de organisaties op de lijst van usurperende bevoegdheden

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking  Paul Magnette om de tweede schijf van de subsidies 2012 te vereffenen voor de organisaties die actief zijn in de ontwikkelingssamenwerking en die op de lijst van gemengde bevoegdheden, zogenaamde usurperende bevoegdheden, staan. 

De ministerraad van 20 april 2012 besliste 67% van de kredieten voor 2012 te vereffenen voor de organisaties die op de lijst van de zogenaamde usurperende bevoegdheden staan in afwachting van de uitkomst van de gesprekken in de interministeriële conferentie Financiën en Begroting. Die conferentie heeft tot nu toe geen beslissing genomen. Om voor de ontwikkelingssamenwerkingsprogramma's van die organisaties de continuïteit van de financiering van de dringende activiteiten te waarborgen, heeft de ministerraad besloten voor de 13 betrokken programma's het saldo van de subsidies 2012 te vereffenen.