30 nov 2012 18:17

Optifed - costing out postdiensten

De ministerraad schaart zich achter de aanbevelingen die Optifed voorstelt om de kosten voor postdiensten van de federale overheidsdiensten te drukken. Optifed is het federale efficiëntieprogramma dat als doel heeft heeft besparingen te realiseren en de werking van de federale overheid te verbeteren door een sterkere samenwerking tussen de federale overheidsdiensten.

Na analyse van de kosten van verschillende overheidsdiensten voor hun postdiensten heeft Optifed een reeks aanbevelingen opgesteld die een besparing van 6% kunnen opleveren. Het gaat om zeer concrete aanbevelingen zoals het vermijden van aangetekende zendingen of prior-zegels. De leidend ambtenaren, administrateurs-generaal, de Federale Politie en Defensie zullen uitzoeken of UVDR+ (uitgestelde vergoeding/rétribution différée) een bijkomende kostenbesparing kan opleveren voor hun postdiensten. Postdiensten vertegenwoordigen een aanzienlijk budget van de overheidsdiensten. De grootste gebruikers zijn de FOD Financiën en de FOD Justitie die 83% van de frankeringskosten voor hun rekening nemen. De ministerraad besliste op 11 oktober 2012 om het systeem UVRD+ reeds goed te keuren en te implementeren bij financiën.