30 nov 2012 18:16

Vertegenwoordiging van de regering bij de beheerder van het elektriciteitsnet

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed met de benoeming van de regeringscommissarissen bij de beheerder van het elektriciteitsnet (ELIA).

  • mevrouw Nele Roobrouck als Nederlandstalige regeringscommissaris
  • de heer Nicolas De Coster als Franstalige regeringscommissaris