30 nov 2012 18:16

Informatiecampagne 'slaap- en kalmeringsmiddelen'

De ministerraad gaat akkoord met het samenwerkingsprotocol tussen de FOD Volksgezondheid en de FOD Kanselarij van de Eerste Minister dat minister van Sociale zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx voorstelde om de infomatiecampagne over het overmatig gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen in 2012 te hernemen. 

De FOD Kanselarij van de Eerste Minister is verantwoordelijk voor de oproep, selectie en toekenning van de opdrachten aan de communicatiebureau's en voor de aankoop van mediaruimte.