30 nov 2012 18:17

Dienstenchequesondernemingen betalen binnenkort waarborg - tweede lezing

De ministerraad beslist om de dienstenchequesondernemingen bij de aanvraag van hun erkenning een waarborg te laten betalen van 25 000 euro. De maatregel voert de beslissing van de begrotingscontrole uit en heeft als doel het budget voor de dienstencheques te beperken. Het ontwerp van kb wordt nu in tweede lezing aangepast aan het advies van de Raad van State.

Ondernemingen die diensten aanbieden die vergoed worden met dienstencheques zullen binnenkort bij de aanvraag van hun erkenning een waarborg van 25 000 euro betalen. Het bedrag, dat tijdens de periode van erkenning op een rekening van de RVA geblokkeerd blijft, dient als waarborg als de onderneming betalingsmoeilijkheden ondervindt. Als de onderneming zijn activiteiten vrijwillig stopzet of als de erkenning niet wordt toegekend, wordt het bedrag integraal terugbetaald.

Bij intrekking van de erkenning wegens niet-naleving van de erkenningsvoorwaarden wordt het bedrag dat overblijft in eerste plaats gebruikt voor de aanzuivering van schuldvorderingen. Als de onderneming niet voldoet aan de erkenningsvoorwaarden wordt 5 euro van de federale tegemoetkoming ingehouden en geblokkeerd op een rekening bij de RVA. Indien het gaat om zware inbreuken wordt de hele waarde ingehouden.

De erkenningsvoorwaarde dat een leidinggevende in de voorbije drie jaar geen leidinggevende mag zijn geweest in een ondernemingen die zijn erkenning verloor, wordt uitgebreid naar de rechtspersonen.

Ten slotte wordt de erkenning ingetrokken als een van de leidinggevenden in de voorbije drie jaar een leidinggevende was in een onderneming waarvan de erkenning werd ingetrokken, en als de schulden meer dan 2500 euro bedragen en er geen afbetalingsplan is.