30 nov 2012 18:16

Voorontwerp van programmawet

De ministerraad keurt in eerste lezing het voorontwerp van programmawet goed dat de uitvoering van begrotingsmaatregelen voor 2013 bevat.

De ministerraad keurt in eerste lezing het voorontwerp van programmawet goed dat de uitvoering van begrotingsmaatregelen voor 2013 bevat.