30 nov 2012 18:19

Opstart van het eHR-project

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vanackere en staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en de modernisering van de Openbare Diensten Hendrik Bogaert om het eHR-project in de federale overheidsdiensten een nieuwe start te geven. 

Het eHR-project, geleid door de FOD Informatietechnologie en Communicatie (Fedict), beheert de human resources van de federale overheidsdiensten via informatietechnologie.