30 nov 2012 18:17

Tweede deel van het programma van staatsleningen 2012

De ministerraad stemt in met de toekenning van de nieuwe staatsleningen die het positief advies van Finexpo kregen.

België kent een staatslening toe:

  • van 1.113.000 euro aan Vietnam om de installatie van een kleine satelliet te financieren

De ministerraad beslist ook volgende leningen te schorsen:

  • de lening van 6.842.400 euro aan Algerije voor de levering van 40 aardgasbussen (goedgekeurd door de ministerraad van 26 februari 2010)
  • de lening aan Kenia voor een baggerproject in de haven van Mombassa
     

De ministerraad heeft ook kennis genomen van het programma van leningen van staat tot staat van de voorgaande jaren en van de voorwaarden die verbonden zijn aan het programma van staatsleningen voor het jaar 2012.

Het stelsel van de staatsleningen werd ingevoerd in 1964 en machtigt de minister van Financiën en de minister bevoegd voor Buitenlandse Handel om samen financiële steun aan ontwikkelingslanden te verlenen, zodat ze zich tegen zeer gunstige voorwaarden goederen en diensten kunnen aanschaffen die voor hun economische en sociale ontwikkeling onontbeerlijk zijn. Voor de meeste ontwikkelingslanden is de financiële samenwerking verbonden met de levering van Belgische goederen en diensten. Voor de minst gevorderde landen is de hulp sinds 1 januari 2002 ontbonden. Gezien hun hoge schenkingsgehalte zijn de staatsleningen eveneens een instrument van de Belgische internationale ontwikkelingssamenwerking.