30 nov 2012 18:18

Legercontingent 2013

De ministerraad legt het legercontingent voor 2013 op voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem vast.

Het contingent bedraagt ten hoogste 32 326 militairen. Dat is het maximumaantal militairen die op een dag in 2013 onder de wapens mogen zijn. Het contingent is onderverdeeld in:

  • ten hoogste 31 126 militairen in het actief kader en leerlingen berekend in de personeelsenveloppe van militairen
  • ten hoogste 500 van het actief kader berekend buiten de personeelsenveloppe van militairen
  • ten hoogste 700 wederopgeroepen militairen

Het is de grondwet die voorschrijft dat het legercontinent jaarlijks wordt vastgelegd.