30 nov 2012 18:16

Bouw van een diplomatiek complex in Kinshasa

De ministerraad keurt de vastleggingskredieten goed voor de bouw van een diplomatiek complex in Kinshasa. Voor de bouw van het complex kunnen twee gebouwen worden aangekocht die toebehoren aan de NV Brussels Airlines en SABENA curatele. 

De ministerraad heeft de aankoop van zes terreinen voor de bouw van de nieuwe kanselarij in Kinshasa op 23 maart 2012 goedgekeurd. Om de woningen van de medewerkers en hun familie in de buurt van de kanselarij te houden, worden een aantal aankopen gepland, onder andere twee gebouwen die toebehoren aan SABENA curatele en de NV Brussels Airlines.
In 2013 komt er een aankoop- en renovatieplan voor andere eigendommen.