30 nov 2012 18:16

Verlenging van het mandaat van de adjunct-administrateur-generaal van de Rijksdienst voor pensioenen

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het mandaat van de heer Marc De Block, adjunct-administrateur-generaal van de Rijksdienst voor Pensioenen verlengt. 

Het mandaat van de heer Marc De Block wordt vanaf 1 februari 2013 met zes jaar verlengd.