30 nov 2012 18:19

Elektronische aangifte van een arbeidsongeval

De ministerraad keurt een ontwerp van van koninklijk besluit goed dat de elektronische aangifte van arbeidsongevallen in de overheidssector mogelijk maakt.

De werkgever van de overheidssector kan vanaf 1 januari 2014 een arbeidsongeval en alle gegevens bij het Fonds voor Arbeidsongevallen aangeven via het portaal van de sociale zekerheid. Daarvoor wordt bij het Fonds voor Arbeidsongevallen een centrale gegevensbank opgericht met de aangiftes van arbeidsongevallen, hun gevolgen en  regeling. Dankzij de gegevensbank is het mogelijk om informatie met alle belanghebbenden uit te wisselen, ze op te vragen en te behandelen. De ministerraad had op 6 juli 2012 de uitgave voor de verwezenlijking van het project vastgelegd. 

Het koninklijk besluit van 13 april 1999 tot vaststelling van de elementen van de aangifte van een arbeidsongeval bij het Fonds wordt opgeheven. Het ontwerp van kb wordt voorgelegd aan de vakbonden binnen het Comité van federale, gewestelijke en gemeenschapsoverheidsdiensten. Daarna wordt het voorgelegd aan de Raad van State.