30 nov 2012 18:18

Promotie naar hoogste niveau op basis van prestaties

Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert wil ambtenaren weer de kans geven om over te gaan naar niveau A. Hij legt daarvoor nieuwe voorwaarden vast die vanmorgen zijn goedgekeurd door de ministerraad.

Het is al van 2006 geleden dat er nog examens georganiseerd werden om ambtenaren te laten overgaan naar niveau A (universitair niveau). Ondertussen hecht de federale overheid meer belang aan prestaties dan enkel aan diploma’s. Dat blijkt ook uit de nieuwe procedure die voor de overgang naar niveau A werd uitgewerkt.

Wie een functie op niveau A ambieert, moet eerst een ‘uitstekend’ of ‘voldoet aan de verwachting’ halen op zijn evaluatie. Kandidaten die aan die voorwaarde voldoen, leggen een test af bij Selor om na te gaan of zij over de nodige generieke competenties beschikken om op dat niveau te functioneren.

In de volgende fase moeten de kandidaten slagen voor vijf cursussen van minstens vier ECTS-studiepunten van een masterprogramma van een universiteit of hogeschool. Ten minste twee vakken moeten betrekking hebben op recht, economie of overheidsfinanciën. Zo kunnen de geslaagde kandidaten later op verschillende diensten aan de slag. Wie al een masterdiploma heeft, wordt uiteraard vrijgesteld voor deze fase.

Tot slot moeten kandidaten een vergelijkende selectie voor een functie van niveau A doorstaan. Op basis van die test wordt een rangschikking van de kandidaten opgesteld, zoals dat ook voor andere vacatures gebeurt. Tot nog toe gingen geslaagde kandidaten na 18 maanden over naar niveau A, ook als er geen vacature was, en werden ze navenant verloond. Die regeling vervalt nu. Enkel als er een vacature is, kan een kandidaat die invullen.

konbinklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de overgang naar het niveau A