30 nov 2012 18:16

Betaald educatief verlof voor opleidingen van mentors in de onderneming

Om het gebruik van mentors in ondernemingen aan te moedigen, breidt de ministerraad het toepassingsgebied van het educatief verlof uit. Mentors die een opleiding volgen om stagiairs op de werkvloer op te volgen, komen in aanmerking voor het betaald educatief verlof. 

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het betaald educatief verlof van toepassing maakt op de mentors waarvoor ondernemingen recht hebben op een doelgroepenvermindering. De minimumduur waaraan de opleiding moet voldoen om in aanmerking te komen voor het betaald educatief verlof geldt niet voor de opleiding tot mentor.

Ondernemingen kunnen op de werkvloer stagiairs uit het voltijds secundair onderwijs, jongeren met een leerovereenkomst of leerkrachten uit het secundair onderwijs een stage aanbieden op de werkvloer. De onderneming laat de stagiairs door een mentor begeleiden. Hiervoor heeft de werkgever recht op een vermindering van de werkgeversbijdragen. De maatregel is echter onderbenut. De toevoeging van de opleiding tot mentor aan de lijst van opleidingen betaald educatief verlof moet de toepassing bevorderen.

Ontwerp van kb tot wijziging van de herstelwet houdende sociale bepalingen van 22 januari 1985, wat betreft de lijst van opleidingen die in aanmerking komen voor de toekenning van het betaald educatief verlof en tot wijziging van koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen.