30 nov 2012 18:16

Benoeming van de regeringscommissarissen bij het Nationaal Instituut voor Radio-elementen

De ministerraad keurt twee ontwerpen van koninklijk besluit goed met de nieuwe regeringscommissarissen  bij het Nationaal Instituut voor Radio-elementen en het Studiecentrum voor Energie (SCK.CEN).

Nationaal Instituut voor de Radio-elementen:

  • de heer Jean-Marie Streydio vervangt mevrouw M-P Fauconnier
  • de heer Frank Demeyere vervangt de heer Yves De Graeve

SCK.CEN:

  • de heer Aart Geens vervangt mevrouw S. Jourdain
  • de heer Fabrice Carton vervangt de heer Y. De Graeve