30 nov 2012 18:16

Overgangsbepaling voor het vervroegd pensioen

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een overgangsmaatregel invoert voor de hervorming van het vervroegd pensioen. Werknemers die hun aanvraag voor 28 november 2011 hebben ingediend vallen nog onder de oude regeling.

De regering kwam met de sociale partners overgangsmaatregelen overeen voor de hervorming van het vervroegd pensioen. Een maatregel moest nog worden uitgevoerd. Werknemers die hun vervroegd pensioen voor 28 november 2011 hebben aangevraagd vallen onder de oude regeling. Dat houdt in dat ze op 60 jaar met brugpensioen kunnen gaan, indien ze een loopbaan van ten minste 35 jaar achter de rug hebben.