30 nov 2012 18:16

Benoeming van de regeringscommissarissen in de raad van bestuur van het aardgasvervoersnet

De ministerraad benoemt de regeringscommissarissen in de raden van bestuur van de beheerders van het aardgasvervoersnet, de aardgasopslaginstallatie en de LNG-installatie.

De ministerraad benoemt de heer Aart Geens als vertegenwoordiger van de regering in de raden van bestuur van  Fluxys Belgium nv en Fluxys LNG nv. De heer François Fontaine wordt benoemd als Franstalige vertegenwoordiger van de regering in de dezelfde raden van  bestuur.

Fluxys Belgium nv beheert het aardgasvervoersnet en de aadgasopslaginstallatie. Fluxys LNG nv beheert de installaties van LNG. 

Ontwerp van koninklijk besluit houdende de benoeming van de commissarissen van de Federale Regering in de Raad van bestuur van de aangewezen beheerders, zoals bedoeld in artikel 8/3, § 1/3, van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen.