30 nov 2012 18:18

Overheidsopdrachten voor Defensie

De ministerraad geeft toestemming aan minister van Landsverdediging Pieter De Crem om twee overheidsopdrachten voor Defensie op te starten of toe te kennen.

De ministerraad geeft aan minister van Landsverdediging Pieter De Crem de toelating om:

  • een overheidsopdracht uit te schrijven voor de levering van postdiensten  
  • een overheidsopdracht voor de aankoop van ontplooibare signal-intelligence capaciteit en onderhoud te gunnen