30 nov 2012 18:18

Overheidsopdracht betreffende de upgrade en de uitbreiding van de softwares voor de Kruispuntbank van Ondernemingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Johan Vande Lanotte de gunning van een overheidsopdracht goed voor de upgrade en de uitbreiding van de softwares BetaSystems van de Kruispuntbank van Ondernemingen. 

De overheidsopdracht wordt gegund via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking met de firma BetaSystems. Betasystems is als licentiehouder van deze producten immers de enige mogelijke dienstverlener. 

De opdracht kadert in de migratie van de toepassing Kruispuntbank van ondernemingen van een mainframe naar een open systems omgeving.