30 nov 2012 18:19

Dossiers inzake de budgettaire behoedzaamheid

De ministerraad keurt een aantal dossiers goed die een positieve evaluatie kregen van de werkgroep opgericht in het kader van de omzendbrief over de budgettaire behoedzaamheid voor 2012.

De ministerraad trekt ook vastleggingskredieten uit voor:

 • de erelonen van een advocatenkantoor dat de staat vertegenwoordigde in de beroepen tot nietigverklaring voor de Raad van State van de koninklijke besluiten inzake de staatswaarborg toegekend aan Dexia en ARCO
 • de jaarlijkse bijdrage voor de Internationale Hydrografische Organisatie
 • bijdragen voor het Fonds voor de Technische Samenwerking en het Fonds voor Nucleaire beveiliging
 • bijakten voor de bouw van de nieuwe kanselarij in Amman
 • de laatste fase van de verhuis bij de FOD Buitenlandse Zaken
 • het onderhoud van het Egmonpaleis en het domein van Hertoginnedal
 • de vernieuwing van het onderhoudscontract van de veiligheidsinstallaties bij de FOD Buitenlandse Zaken
 • de aankoop van 200 pc's voor niet-Europese posten door de FOD Buitenlandse Zaken
 • de bijdrage aan het Europees Ontwikkelingsfonds en de Europese Investeringsbank
 • de bijdrage aan de Global Environment facility
 • de uitvoering van het werkplan van het Belgische biodiversiteitsplatform
 • de bijdrage aan het Shengen Informatiesysteem SISNET van de Raad van Europa