30 nov 2012 18:17

Instemming met de overeenkomst tussen België en Ecuador inzake betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel

De ministerraad gaat akkoord met het voorontwerp van wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen België en Ecuador inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel.

De overeenkomst maakt het eenvoudiger voor de echtgenoot of echtgenote en andere gezinsleden van het huishouden van de ambtenaren en andere personeelsleden van de Ecuadoriaanse diplomatieke zendingen, consulaire posten en permanente vertegenwoordigingen bij internationale organisaties om in België betaalde werkzaamheden als loontrekkende of zelfstandige te verrichten. Omgekeerd geldt hetzelfde voor de Belgische diplomatieke zendingen, consulaire posten en permanente vertegenwoordigingen in Ecuador.

* getekend in Brussel op 29 juni 2012.