08 jun 2018 17:51

Aanwijzing van een lid van de Commissie door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten belast met toezicht op het verzamelen van gegevens

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens en minister van Defensie Steven Vandeput een ontwerp van koninklijk besluit goed tot aanwijzing van een Franstalig plaatsvervangend lid van het openbaar ministerie van de bestuurlijke Commissie door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten belast met een toezicht op de specifieke en uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens.

Paule Somers, magistraat bij het federaal parket, wordt aangeduid als Franstalig plaatsvervangend lid van het openbaar ministerie van de bestuurlijke commissie die belast is met het toezicht op de specifieke en uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten om de informatie te verzamelen die nodig is om hun opdrachten uit te voeren.

Het ontwerp treedt in werking op 1 juli 2018.