24 jun 2015 12:30

Aanwijzing van een lid van de Federale Politieraad

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de aanwijzing van een lid van de Federale Politieraad. 

Mevrouw Anne-Marie Gepts, procureur des Konings bij het Parket van Antwerpen, wordt aangewezen als lid van de Federale Politieraad en vervangt zo mevrouw Rosette Vandenborne.

De Federale Politieraad is belast met het geven van adviezen aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie in de materies betreffende de politie.