06 jun 2023 09:56

Aanwijzing van Sint-Genesius-Rode als extra gemeente die gebruik maakt van het elektronisch stemsysteem

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de gemeente Sint-Genesius-Rode toevoegt aan de lijst van gemeenten die gebruik maken van het elektronisch stemsysteem.

De gemeente Sint-Genesius-Rode wil bij de volgende verkiezingen het elektronische stemsysteem met papieren bewijsstuk gebruiken. Het koninklijk besluit van 14 maart 2014, dat de kieskantons en gemeenten vaststelt die een elektronisch stemsysteem gebruiken, wordt aangepast om Sint-Genesius-Rode toe te voegen.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.