23 mei 2003 17:00

Aardbeving in Algerije

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, en de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, heeft de Ministerraad beslist, ingevolge de aardbeving in Algerije en in antwoord op het Algerijnse verzoek, hulp te verlenen in het kader van B-FAST, met:

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, en de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, heeft de Ministerraad beslist, ingevolge de aardbeving in Algerije en in antwoord op het Algerijnse verzoek, hulp te verlenen in het kader van B-FAST, met:

- het uitsturen van een "search and rescue team", bestaande uit 3 groepen en een totaal van 67 personen van het Detachement voor Interventie bij Rampen (DICA/DIR, bestaande uit civiele bescherming en brandweer) en 6 speurhonden; - het ter beschikking stellen van een medische module en een ziekenwagen door het leger; - het uitsturen van 2000 dekens van Landsverdediging, 800 legerrantsoenen, 1 voertuig van het type M-Gator, 1 Unimog met medische uitrusting; - de verzending van Rode Kruis-tenten en dekens; - de levering van zware generatoren ter ondersteuning van de elektriciteitsvoorziening. Het Belgisch leger verzorgt het transport aan boord van een A-310 en twee C-130's van het Luchtcomponent vanuit Melsbroek. De hulp heeft een totale waarde van 250 000 Euro. B-FAST is een federale coördinatiestructuur, opgericht om noodhulp te verlenen bij rampen of catastrofen in het buitenland. Deze structuur wordt voorgezeten door de Minister van Buitenlandse Zaken en verenigt alle bevoegde en betrokken ministeries en federale overheidsdiensten (diensten van de Eerste Minister en de ministeries/federale overheidsdiensten Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Landsverdediging, Binnenlandse Zaken, Volksgezondheid en Begroting), evenals experts en gespecialiseerde niet-gouvernementele organisaties en hulpdiensten van Gewesten en gemeenten.