02 apr 2010 13:40

Aardgasvervoersnet

Gedragscode voor de toegang tot het gasvervoersnet, de opslaginstallatie voor aardgas en de LNG-installatie

Gedragscode voor de toegang tot het gasvervoersnet, de opslaginstallatie voor aardgas en de LNG-installatie

De ministerraad heeft akte genomen van de gedragscode voor de toegang tot het gasvervoersnet, de opslaginstallatie voor aardgas en de LNG-installatie (*). Het voorstel van minister van Klimaat en Energie Paul Magnette vervangt de gedragscode die dateert van 4 april 2003 en die ondertussen achterhaald is. De gedragscode bevat fundamentele regels voor het beheer van de installaties van antuurlijk gas.

de organisatie van de gasmarkt. 

De nieuwe gedragscode werd uitgewerkt door de Comissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas. 

Naast de gedragscode schrijft het ontwerp van koninklijk besluit ter zake ook voor dat de leveringsonderneming verplicht is om haar klant relevante informatie te verlenen bij het aangaan van een vervoersocontract.

Het ontwerp wordt aan het overlegcomité voorgelegd.

(*) ontwerp van koninklijk besluit betreffende de gedragscode voor de toegang tot het gasvervoersnet, de opslaginstallatie voor aardgas en de LNG-installatie en tot wijziging van het kb van 12 juni 2001 betreffende de algemene voorwaarden voor de levering van aardgas en de toekenningsvoorwaarden van de leveringsvergunning voor aardgas.