19 jan 2007 11:03

Aardoliereserves

Aanvulling van de wet op de verplichte aanhouding van aardoliereserves

Aanvulling van de wet op de verplichte aanhouding van aardoliereserves

Minister van Economie en Energie Marc Verwilghen stelde een voorontwerp van wet voor dat de wet op de aanhouding van een verplichte voorraad aardolie en aardolieproducten en de oprichting van APETRA aanvult. (wet van 26 januari 2006) De aanvulling van de wet moet voorkomen dat de verplichte voorraden van een aardoliemaatschappij die APETRA beheert, bij faillissement en betalingsmoeilijkheden in beslag worden genomen door een curator, schuldeiser en financiële instelling. Een dergelijk verbod op het beslag moet bij wet worden opgelegd. De bepaling geeft APETRA ook een gegarandeerd aankooprecht in geval de voorraden als garantie voor hun financiering bij de bank worden gegeven. Een tweede aanvulling van de wet transfereert info van FOD Financiën naar APETRA over het verbruik en de accijnsmachtigingen.