13 mei 2016 13:39

Absenteïsme bij de FOD Financiën daalt.

De FOD Financiën lijdt niet onder de trend van toenemend absenteïsme en langdurig ziekteverzuim. Het absenteïsmecijfer daalde van 6,08% in 2014 naar 5,82% in 2015. De FOD Financiën “wint” hierdoor 44 voltijdse personeelsleden.

Ondanks een dalend aantal personeelsleden, een ouder wordend personeelsbestand en een stijgende werkdruk slaagt Financiën er in om het absenteïsme terug te dringen.

Daartoe worden er 40 absenteïsmecoaches ingezet die de leidinggevenden met een langdurig afwezig personeelslid bijstaan, het contact met het afwezige personeelslid onderhouden en zijn/haar reïntegratie voorbereiden.

In 2015 volgden 800 leidinggevenden een infosessie over burn-out, hoe ze het vroeg kunnen opsporen en hoe ze ermee kunnen omgaan.

Met de initiatieven Sport on job en deelname aan de Europese Move week stimuleert Financiën op een laagdrempelige manier sport en beweging waardoor de gezondheid van de personeelsleden verbetert.

De mogelijkheid om voor een variabel uurrooster te kiezen en om aan tele- of satellietwerk te doen, zorgen voor een betere balans tussen werk en vrije tijd en hebben ongetwijfeld een invloed op dat laag absenteïsmecijfer.