07 mei 2004 17:00

Accijnsproducten

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wet (*) betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben, en het verkeer daarvan en de controles daarop.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wet (*) betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben, en het verkeer daarvan en de controles daarop.

Dit voorontwerp heeft tot doel om een bepaalde mogelijkheid die door de communautaire wetgever wordt geboden om te zetten in Belgisch recht. Volgens deze mogelijkheid kunnen vanaf 1 mei 2004 dezelfde beperkingen, zoals deze die per 30 april 2004 worden toegepast voor de invoer uit derde landen van tabaksfabrikaten met vrijstelling van accijns, worden toegepast voor de hoeveelheden tabaksfabrikaten die vanuit sommige nieuwe lidstaten rechtstreeks op Belgisch grondgebied worden ingevoerd. (*) van 10 juni 1997.