09 jan 2004 16:00

Accijnstarieven op aardoliën

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot wijziging van de wet (*) betreffende de structuur en de accijnstarieven inzake minerale olie.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot wijziging van de wet (*) betreffende de structuur en de accijnstarieven inzake minerale olie.

Dit ontwerp zet een richtlijn van de Raad van de Europese Unie (**) tot herstructurering van de communautaire regeling voor de belasting van energieproducten en elektriciteit, om naar Belgisch recht. Het vult de lijst van bedoelde producten aan in voornoemde wet. Toegevoegd werden de elektriciteit, aardgas en kolen. Dit ontwerp houdt rekening met de mogelijkheid voor het verlenen van een verlaagd tarief of vrijstelling van de accijns voor de bedrijven die een milieuakkoord hebben afgesloten, en voor enkele specifieke omstandigheden van verbruik (beroepsdiesel, warmtekrachtkoppeling, de krijgsmacht, ?). (*) van 22 oktober 1997 (**) Richtlijn 2003/96/EG, goedgekeurd op 27 oktober 2003.