08 jul 2005 17:00

Accijnstarieven op alcohol

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van de wet (*) betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van de wet (*) betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken.

Het ontwerp verhoogt de accijns op ethylalcohol met 5,5%. Deze maatregel heeft voor gevolg dat de totale accijns op ethylalcohol 1752,2354 euros per hl op in dit land in het verbruik gebracht product zal bedragen, in plaats van het huidige bedrag van 1660,8866 euros. In het bijzonder ondergaat enkel het gedeelte «bijzondere accijns» van de totale accijns een wijziging. Meer bepaald verhoogt de bijzondere accijns van 1437,7824 euros per hl absolute alcohol naar 1529,1312 euros per hl absolute alcohol. De gewone accijns, die gemeenschappelijk is voor België en Luxemburg, blijft bijgevolg ongewijzigd. Deze maatregel werd genomen in het kader van de alcoholisme preventie en in het bijzonder het jeugdalcoholisme en de bescherming van de volksgezondheid. De dringende noodzakelijkheid is verantwoord door het feit dat deze maatregel die een ontradend doel moet hebben bestaat uit een beduidende verhoging van het accijnstarief dat van toepassing is op sterke dranken en om elke speculatie in dit domein te vermijden is het dus van belang om deze maatregel zo snel mogelijk in werking te laten treden. (*) van 7 januari 1998