08 jul 2005 17:00

Ministerraad van 8 juli 2005

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 8 juli 2005, Wetstraat 16, vanaf 10u30, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 8 juli 2005, Wetstraat 16, vanaf 10u30, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Eerste Minister heeft de balans opgemaakt na de vergadering van het Interministerieel comité voor Inlichtingen en Veiligheid, in verband met de aanslagen in Londen. Gelet op de laatste gegevens toegelicht door de politie- en inlichtingendiensten, op 7 juli, heeft de Eerste Minister bevestigd dat er geen sprake is van een toegenomen risico wat de veiligheid in België betreft. De maatregelen inzake openbaar vervoer die gericht zijn op Brussel, in de stations van de NMBS en de metro, blijven van toepassing. De zonechefs van de politiediensten van andere grote steden krijgen de nodige instructies om waakzaam te blijven inzake openbaar vervoer. Ook de zeevaartpolitie moet meer waakzaam zijn. In verband met de begrotingscontrole 2005, heeft Guy Verhofstadt vervolgens bevestigd dat de regering de absolute ambitie heeft om een begroting in evenwicht voor te leggen voor het 6de opeenvolgende jaar. Wat de overstromingen betreft, heeft de Eerste Minister beklemtoond dat een lijst van de geteisterde gemeenten zal worden overgemaakt door de provinciegouverneurs en dat de dossiers wellicht bij laatstgenoemden kunnen worden ingediend vanaf 25 juli.