08 jul 2005 17:00

Dienstencheques

Op voorstel van mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Werk, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, tot wijziging van het koninklijk besluit (*) betreffende de dienstencheques.

Op voorstel van mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Werk, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, tot wijziging van het koninklijk besluit (*) betreffende de dienstencheques.

Het ontwerp biedt de mogelijkheid om gedematerialiseerde dienstencheques te gebruiken. Het gaat om een elektronische versie van de papieren dienstencheque die een betaalmiddel is om prestaties te vergoeden. Het ontwerp wordt voor advies binnen dertig dagen aan de Raad van State voorgelegd. (*) van 12 december 2001.