08 jul 2005 17:00

Coperfin : Moderniseringsplan. Projecten 2005 Fase B

Op voorstel van de Heer Didier Reynders, Vice Eerste Minister en Minister van Financiën werd de Ministerraad in kennis gesteld van de vooruitgang inzake de dossiers van de verwezenlijkingen voor het Coperfin-moderniseringsplan van de FOD Financiën voorgelegd in 2004 en begin 2005. Deze opdrachten hebben hoofdzakelijk betrekking op de implementatie van nieuwe software-systemen,op de beveiliging van de ICT-infrastructuur en de modernisering en rationalisering van het netwerk van de FOD Financiën.

Op voorstel van de Heer Didier Reynders, Vice Eerste Minister en Minister van Financiën werd de Ministerraad in kennis gesteld van de vooruitgang inzake de dossiers van de verwezenlijkingen voor het Coperfin-moderniseringsplan van de FOD Financiën voorgelegd in 2004 en begin 2005. Deze opdrachten hebben hoofdzakelijk betrekking op de implementatie van nieuwe software-systemen,op de beveiliging van de ICT-infrastructuur en de modernisering en rationalisering van het netwerk van de FOD Financiën.

De Ministerraad heeft tevens de bekendmaking goedgekeurd van de overheidsopdrachten inzake implementatie van mobiele douane, de modernisering van de bewaring der hypotheken, de implementatie van het Business Continuity Plan en de implementatie van een beheerdienst voor het printerpark van de FOD Financiën alsmede de aanschaffing van PC's.