08 jul 2005 17:00

Opperofficieren

op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, tot wijziging van het koninklijk besluit (*) betreffende de leeftijd van oprustpensioenstelling van officieren die bepaalde bijzondere functies bekleden.

op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, tot wijziging van het koninklijk besluit (*) betreffende de leeftijd van oprustpensioenstelling van officieren die bepaalde bijzondere functies bekleden.

Het ontwerp houdt, omwille van redenen van goed bestuur, de opperofficieren verbonden aan de persoon van de Koning of van de Leden van de Koninklijke Familie, die daartoe voltijds aangewezen zijn, in werkelijke dienst tot de leeftijd van 65 jaar. Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.