08 jul 2005 17:00

Overeenkomst tussen de Federale Staat en sommige steden en gemeenten

Op voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke kansen, keurde de Ministerraad de overeenkomsten goed tussen de Fedeale Staat en bepaalde steden en gemeenten.

Op voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke kansen, keurde de Ministerraad de overeenkomsten goed tussen de Fedeale Staat en bepaalde steden en gemeenten.

Het gaat over overeenkomsten tussen de Federale Staat en de stad Brussel (Grootstedencontract) en de steden Sint-Niklaas, Oostende, Bergen en de gemeente Sint-Jans-Molenbeek (Huisvestingsplannen). Ze bevorderen een geïntegreerde ontwikkeling van de wijken in de stad, duurzame tewerkstelling in de buurt en een beter woningaanbod.